בדיקת שקיפות עורפית

מהי בדיקת שקיפות עורפית?

בדיקת שקיפות עורפית הינה בדיקת אולטרסאונד הנעשית במהלך השבוע ה- 11 לבין השבוע ה-13 והיא מרכיבה את סקר השליש הראשון ( יחד עם בדיקות הדם). הבדיקה מאפשרת לאתר בכ- 85% מן המקרים עוברים עם חשש לתסמונת דאון. חשוב להדגיש כי תוצאות הבדיקה אינן חד משמעותיות ובאמצעותן ניתן רק לקבל הערכת סיכון.


הבדיקה נעשית ע"י רופא מומחה ובמהלכה מודד הרופא את העובר ואת קוטר הנוזל בעורף העובר. ( מכאן שמה של הבדיקה). הבדיקה הינה פרוצדורה פשוטה אשר איננה מסכנת את ההריון.

כיוון והבדיקה נעשית בשלב מוקדם יחסית של ההריון, במקרה בו מתגלה בעיה משמעותית המהווה סיכון- קיימת אפשרות לבצע פעולה של הפסקת הריון.